Informatie

Mantelzorg is belangrijk voor het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners in gemeente Beemster.

Het Rijk heeft enkele jaren terug het Mantelzorgcompliment in het leven geroepen, als blijk van waardering voor mantelzorgers. Sinds 1 januari 2015 geeft de  gemeente Beemster die blijk van waardering via het Mantelzorgcompliment Beemster.

Voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het Mantelzorgcompliment

  • De zorgvrager is inwoner van gemeente Beemster.

  • Als mantelzorger hoeft u niet woonachtig te zijn in gemeente Beemster

  • U bent mantelzorger: u levert zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende in uw naaste omgeving.

  • U bent mantelzorger voor minimaal 8 uren per week

  • U bent langer dan 3 maanden aaneengesloten mantelzorger.

  • Zowel de gegevens van de mantelzorger en de zorgvrager (mantelzorgontvanger) worden ingevuld op het aanvraagformulier.

  • De mantelzorger ontvangt bericht binnen 8 weken na sluitingsdatum.

  • Aanvragen worden ingediend tot 1 november 2017. Aanvragen na 1 november 2017 worden niet in behandeling genomen.

  • U gaat akkoord met het feit dat de nodige gegevens naar de gemeente Beemster gaan om de aanvraag van het mantelzorgcompliment af te handelen.

  • U kunt het Mantelzorgcompliment Beemster aanvragen via het online formulier via knop ‘aanvragen’.

Per zorgvrager kan maximaal 1 mantelzorgcompliment Beemster 2017 aangevraagd worden via het online formulier via knop ‘aanvragen’.

Een mantelzorger kan maximaal 1 mantelzorgcompliment Beemster 2017 ontvangen.

  In onderstaand formulier wordt u gevraagd om contactgegevens van u en de zorgvrager, evenals een aantal vragen over de mantelzorg die u verleent.

 • Let op: de aanvraag moet gedaan worden bij de gemeente waar de zorgvrager woont en vóór 1 november 2017.

Aanvragen

Heeft u vragen over Mantelzorgondersteuning Beemster of het Mantelzorgcompliment Beemster in 2017 dan kunt u contact opnemen met j.tromp@rswp.eu of bellen met het servicepunt 0299 820 397 (maandag t/m woensdag van 09.00 tot 12.00 uur).

Contact

Heeft u vragen over mantelzorg(ondersteuning), dan kunt u terecht bij de mantelzorgconsulente Jenny Tromp,  j.tromp@rswp.eu, of via servicepunt Beemster: 0299-820397 (maandag t/m woensdag van 09.00 – 12.00 uur).